مجموعه ویدیو های آموزش زبان انگلیسی پایه دهم

در این صفحه، آموزش های مربوط به زبان انگلیسی پایه دهم را مشاهده می کنید. با کلیک بر روی نام هر درس، مجموعه ویدیو های مربوط به آن درس را مشاهده خواهید کرد. با کلیک بر روی نام هر آموزش، وارد آن آموزش خواهید شد.

توجه: آموزش های این صفحه در حال تهیه و تدوین بوده و رفته رفته در حال تکمیل شدن هستند.

فصل سوم

به زودی…

پشتیبانی میهن انگلیش :)