در این جلسه، به بررسی لغات و عبارات مهم بخش New words and expressions از فصل دوم کتاب زبان انگلیسی پایه دهم می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)