در این گروه از آموزش ها، با استفاده از سکانس های مختلف از فیلم و انیمیشن های مختلف، به آموزش زبان انگلیسی می پردازیم.

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن شگفت انگیزان – The Incredibles: Yammering

آموزش زبان انگلیسی با فیلم John Wick

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن شگفت انگیزان – The Incredibles: Number one fan

آموزش زبان انگلیسی با کارتون شگفت انگیزان – I still got time

آموزش انگلیسی با مستند The Hunt

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت 7

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت 6

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن Rango (رنگو)

آموزش زبان انگلیسی با فیلم – At the morgue – قسمت دوم: توضیحات

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با فیلم: INTRO: At the morgue

آموزش زبان انگلیسی با سریال The Walking Dead

رایگان

یادگیری زبان انگلیسی با انیمیشن Onward (2020)

Breaking Bad: Are you in danger?

آموزش زبان با سریال Breaking Bad – Are you in danger?

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با سریال Prison Break

پشتیبانی میهن انگلیش :)