در این گروه از آموزش ها، با استفاده از سکانس های مختلف از فیلم و انیمیشن های مختلف، به آموزش زبان انگلیسی می پردازیم.

آموزش انگلیسی با مستند The Hunt

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت 7

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت 6

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن Rango (رنگو)

آموزش زبان انگلیسی با فیلم – At the morgue – قسمت دوم: توضیحات

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با فیلم: INTRO: At the morgue

آموزش زبان انگلیسی با سریال The Walking Dead

رایگان

یادگیری زبان انگلیسی با انیمیشن Onward (2020)

Breaking Bad: Are you in danger?

آموزش زبان با سریال Breaking Bad – Are you in danger?

American English File starter – Test

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با سریال Prison Break

آموزش زبان انگلیسی با فیلم Death Sentence

رایگان

آموزش انگلیسی با سریال Breaking Bad

زبان انگلیسی با انیمیشن لاک پشت های نینجا – English with TMNT

پشتیبانی میهن انگلیش :)