آموزش زبان انگلیسی با فیلم John Wick

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن شگفت انگیزان – The Incredibles: Number one fan

آموزش زبان انگلیسی با کارتون شگفت انگیزان – I still got time

آموزش انگلیسی با مستند The Hunt

گرامر مقدماتی: زمان حال ساده: ساختن سوال – Present Simple: Questions – قسمت دوم

گرامر مقدماتی: زمان حال ساده (Simple Present) – قسمت اول

استفاده از there در زبان انگلیسی

استفاده از کلمه there در زبان انگلیسی (There is / There are)

اسم در گرامر انگلیسی (Nouns in English)

رایگان

معرفی was و were در زبان انگلیسی (to be: was & were)

مبحث to be در زبان انگلیسی (قسمت سوم – ساختار جملات سوالی)

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت 7

معرفی This, That, These, Those در زبان انگلیسی

زمان آینده کامل (Future Perfect)

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی Future continuous in English

گرامر Future Continuous – زمان آینده استمراری در انگلیسی

معرفی what در زبان انگلیسی

معرفی یک کاربرد ساده از What در زبان انگلیسی

رایگان

زمان حال کامل در گرامر زبان انگلیسی – Present Perfect

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت 6

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن Rango (رنگو)

آموزش زبان انگلیسی با فیلم – At the morgue – قسمت دوم: توضیحات

پشتیبانی میهن انگلیش :)