پادکست VIP میهن انگلیش، یک پادکست با مدت زمانی بین 20 الی 30 دقیقه است که در هر قسمت از آن، به بررسی یک مکالمه، متن و نکات خاص و مهمی در زبان انگلیسی می پردازیم. معمولا در هر قسمت، یک موضوع خاص انتخاب شده و به آن پرداخته می شود.

VIP Podcast #3– Eating in a Buffet

VIP Podcast #2 – A conversation with my professor

VIP Podcast #1 – Getting Ready for work

پشتیبانی میهن انگلیش :)