در این ویدیو به بررسی مبحث صفات عالی در زبان انگلیسی می پردازیم. قبل از تماشای این ویدیو، حتما ویدیو های قبل را تماشا کنید.

پشتیبانی میهن انگلیش :)