در این ویدیو، به بررسی مکالمه درس اول از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)