در این ویدیو به زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی می پردازیم. (Past Continuous)

پشتیبانی میهن انگلیش :)