در این آموزش، به بررسی ساختار جملات برای زمان آینده با استفاده از will در زبان انگلیسی می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)