در این ویدیو، به بررسی حروف اضافه در زبان انگلیسی می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)