در این درس، به بررسی متن ریدینگ (خواندن متن) درس اول از پایه دهم می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)