در این ویدیو، به بررسی لغات و اصطلاحات موجود در قسمت اول درس شماره یک از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)