در این ویدیو، به یادگیری لغاتی از درس اول کتاب زبان انگلیسی پایه دهم با مبحث حیوانات می پردازیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)