در این ویدیو، به بررسی مبحث صفات مقایسه در زبان انگلیسی می پردازیم. قبل از تماشای این ویدیو، حتما قسمت های قبلی را تماشا کنید.

پشتیبانی میهن انگلیش :)