در این ویدیو، به بررسی متن درس دوم از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم می پردازیم. در این ویدیو، متن و لغات و اصطلاحات موجود در متن را بررسی می کنیم.

پشتیبانی میهن انگلیش :)