این آموزش، یک بررسی کلی برای مان حال کامل (Present Perfect) در گرامر زبان انگلیسی است. برای مشاهده آموزش های قبلی ما در رابطه با این مبحث گرامری، حتما توصیح می شود از آموزش های زیر نیز استفاده کنید: آموزش گرامر انگلیسی – درس 11 – Present Perfect – قسمت اول گرامر زبان انگلیسی –…

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)