در این جلسه آموزشی گرامر زبان انگلیسی، به بررسی کاربرد های بیشتری از زمان Present Simple و Present Continuous در زبان انگلیسی می پردازیم. برای استفاده بهتر از این جلسه آموزشی، توصیه می کنم قبل از تماشای این جلسه، حتما جلسات زیر را تماشا کنید: Present Continuous در زبان انگلیسی Present Simple در زبان انگلیسی…

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)