این جلسه، اولین جلسه برای معرفی زمان ها در انگلیسی در مجموعه ویدیو های آموزش گرامر زبان انگلیسی است که در آن زمان Present Continuous (یا حال استمراری) را معرفی می کنم و به کاربرد های آن می پردازم. این زمان در انگلیسی گاها Present Progressive نیز نامیده می شود….

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)