در این جلسه، به معرفی اسم در زبان انگلیسی پرداخته می شود. همچنین، دسته بندی برای اسامی در زبان انگلیسی معرفی خواهد شد که به طبقه بندی کردن اسامی به شما کمک خواهد کرد. توجه: مطالب این جلسه، اصلا نیازی به حفظ شدن نداشته و همینکه با مطالب آشنا باشید کفایت می کند….

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)