در این جلسه، به ادامه درس یازدهم گرامر می پردازم. نکات بیشتر و کاربرد های مهم تری درباره زمان Present Perfect در زبان انگلیسی را معرفی می کنم. این درس، درس گذشته یعنی درس یازدهم یا کامل می کند….

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)