در این جلسه به یکی از موضوعات مربوط به استفاده از ضمیر ها در زبان انگلیسی می پردازم. در بساری از جملات، ممکن است دچار این مشکل شوید که از ضمیر his و یا her استفاده کنید. به صورت کلی در این جلسه، به این سوال پاسخ می دهم که کدام یک از جملات زیر…

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)