این جلسه، دومین جلسه مربوط به مبحث زمان گذشته در انگلیسی می شود. در جلسه قبلی، به زمان Past Simple ینی گذشته ساده پرداختیم. در این جلسه، به زمان گذشته استمراری یا Past Continuous در زبان انگلیسی می پردازیم و کاربرد ها و نکات مهم این زمان یا معرفی می کنیم. توصیه می کنم قبل…

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)