در این جلسه، با Direct Object و Indirect Object آشنا می شویم – یعنی مفعول مستقیم و غیر مستقیم در گرامر زبان انگلیسی. توصیه می کنیم قبل از تماشای این جلسه، درس اول را تماشا کنید….

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)