Current Status
Not Enrolled
Price
530 هزار تومان
Get Started

در این دوره آموزشی، مباحث پایه زبان انگلیسی مورد تدریس قرار می گیرند. اگر قصد یادگیری زبان انگلیسی از صفر را دارید، این دوره آموزشی برای شما مناسب است به این دلیل که با مفاهیم پایه و ساده اما مهم زبان آشنا خواهید شد، به گونه ای که پس از اتمام این دوره، آشنایی مناسبی با مباحث گرامری زبان انگلیسی، دسته بندی کلمات و نوع جمله ها خواهید داشت.

حتما قبل از شروع یادگیری،

Course Content

درس ها
پشتیبانی میهن انگلیش :)