video

آزمون تافل، بخش های مختلفی دارد که شامل این بخش ها می شود:

  1. قسمت مهارت شنیداری (Listening)
  2. قسمت مهارت گفتاری (Speaking)
  3. قسمت مهارت نوشتاری (Writing)
  4. قسمت مهارت خواندن و درک مطلب (Reading)

برای درک بهتر این چهار قسمت، ابتدا ویدیو بالا را تماشا کنید.

پشتیبانی میهن انگلیش :)