سطح سبز (متوسطه به بالا)

سطح سبز شامل آموزش های متوسطه و متوسطه به بالا می شود.


در این آموزش به معرفی مبحث آینده - will - در زبان انگلیسی می پردازیم و کاربرد های آن را ...
مشاهده آموزش
در این آموزش، به بررسی مبحث will در زبان انگلیسی می پردازیم و کاربرد های اصلی و بیشتری از آن ...
مشاهده آموزش
در این جلسه به بررسی will و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازیم. حتما قبل از تماشای این ویدیو، ...
مشاهده آموزش
در این آموزش به بررسی تفاوت میان will و be going to در زبان انگلیسی برای زمان آینده می پردازیم ...
مشاهده آموزش
استفاده از can could و be able to در زبان انگلیسی
در این ویدیو، به استفاده از Can, Could و be able to در زبان انگلیسی می پردازیم. این مبحث مربوط ...
مشاهده آموزش
این آموزش، یک بررسی کلی برای مان حال کامل (Present Perfect) در گرامر زبان انگلیسی است. برای مشاهده آموزش های ...
مشاهده آموزش
زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی Future continuous in English
در این ویدیو، به معرفی زمان Future Continuous (زمان آینده استمراری) در زبان انگلیسی می پردازیم و کاربرد و ساختار ...
مشاهده آموزش
در این آموزش، به معرفی زمان آینده کامل در زبان انگلیسی یا Future Perfect می پردازیم. حتما توصیه می کنیم، ...
مشاهده آموزش
در این ویدیو، برای سطح مقدماتی، یعنی برای زبان آموزانی که سطح آنها در سطح ابتدایی زبان انگلیسی است، زمان ...
مشاهده آموزش
در این قسمت، به بررسی ساختار و چگونگی ساختن سوالات در زمان حال ساده یا Present Simple در زبان انگلیسی ...
مشاهده آموزش
پشتیبانی میهن انگلیش :)