سطح سبز (متوسطه به بالا)

سطح سبز شامل آموزش های متوسطه و متوسطه به بالا می شود.


در این جلسه، به معرفی زمان Present Perfect می پردازیم. یکی از پرکاربرد ترین زمان ها در زبان انگلیسی که ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، به یکی از مهم ترین یا بهتر است بگویم مباحث اساسی موجود در گرامر انگلیسی می پردازم ...
مشاهده آموزش
در این جلسه به یکی از موضوعات مربوط به استفاده از ضمیر ها در زبان انگلیسی می پردازم. در بساری ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، به ادامه درس یازدهم گرامر می پردازم. نکات بیشتر و کاربرد های مهم تری درباره زمان Present ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، یک نکته بسیار کاربردی مربوط به Present Perfect را بررسی می کنیم. به صورت خلاصه پس از ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، به یکی از ساختار های مربوط به زمان Present Perfect در زبان انگلیسی می پردازم که به ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، به معرفی یکی مبحث جدید،(جدید به این معنی که در جلسات قبلی معرفی نشده است) در زبان ...
مشاهده آموزش
در این جلسه به تفاوت بین زمان Present Perfect و Present Perfect Continuous در زبان انگلیسی می پردازم. کاربرد هر ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، به معرفی جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازیم و با Present Real Conditional یا Zero Conditional ...
مشاهده آموزش
در این جلسه، به ادامه درس قبلی یعنی مبحث جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازیم و اطلاعات بیشتری درباره ...
مشاهده آموزش
پشتیبانی میهن انگلیش :)