سطح آبی (مقدماتی)

چطور از سطح آبی استفاده کنم؟

ویدیو های سطح آبی برای زبان آموزان سطح مقدماتی زبان انگلیسی مناسب هستند. در صورتی که قصد شروع یادگیری زبان انگلیسی از سطح پایه و مقدماتی زبان را دارید، سطح آبی نقطه شروع خوبی برای شما خواهد بود.

توجه داشته باشید که آموزش های سطح آبی به ترتیب هستند و توصیح می کنیم به ترتیب لیست زیر از آموزش ها استفاده کنید.

آموزش های سطح آبی (مقدماتی):

 1. معرفی خود به دیگران در زبان انگلیسی
 2. اصطلاحات مربوط به سلام و احوال پرسی در زبان انگلیسی
 3. مبحث to be در زبان انگلیسی (قسمت اول – جملات مثبت)
 4. مبحث to be در زبان انگلیسی (قسمت دوم – جملات منفی)
 5. مبحث to be در زبان انگلیسی (قسمت سوم – ساختار جملات سوالی)
 6. معرفی what در زبان انگلیسی
 7. استفاده از a, an و the در زبان انگلیسی (بخش اول)
 8. استفاده از a, an و the در زبان انگلیسی (بخش دوم)
 9. حروف اضافه in, on و at در زبان انگلیسی
 10. تفاوت ضمیر I و me در زبان انگلیسی
 11. حروف اضافه مربوط به مکان (جای افراد و اشیا)
 12. معرفی was و were در زبان انگلیسی ( مبحث to be – قسمت چهارم)
 13. اسم در گرامر انگلیسی (Nouns in English)
 14. استفاده از کلمه there در زبان انگلیسی (There is / There are)
 15. گرامر مقدماتی: زمان حال ساده (Simple Present) – قسمت اول
 16. گرامر مقدماتی: زمان حال ساده: ساختن سوال – Present Simple: Questions – قسمت دوم

 

توجه: این لیست هنوز تکمیل نشده است و در حال بروزرسانی است و ویدیو های بیشتر به آن اضافه خواهد شد…

آخرین بروزرسانی: 2 شهریور 1402 – 01:27

پشتیبانی میهن انگلیش :)