سطح بندی آموزش های میهن انگلیش

آموزش های میهن انگلیش، در سطوح مختلف زبانی تهیه و تولید می شوند و از آنجایی که کاربران وبسایت در سطوح مختلف زبان قرار دارند، برای راحتی بیشتر، آموزش ها در 3 سطح اصلی دسته بندی شده اند تا هر کاربر، بسته به نیاز و سطح زبانی خود، آموزش های مناسب خود را انتخاب کند.

سطح بندی آموزش های میهن انگلیش شامل این سه دسته می شود:

سطح آبی (مقدماتی)   سطح سبز(متوسطه) (به زودی…)   سطح قرمز(پیشرفته) (به زودی…)

سطح آبی (مقدماتی): آموزش های سطح آبی(مقدماتی) برای زبانی آموزانی مناسب است که قصد یادگیری زبان انگلیسی از سطح ابتدایی و مقدماتی زبان انگلیسی را دارند. آموزش ها و ویدیو های این سطح، شامل مباحث پایه (Basic) گرامر زبان انگلیسی و دیگر آموزشی هایی می شود که مهارت ها، مباحث و دانش مورد نیاز برای سطح مقدماتی زبان انگلیسی را دربر می گیرد.

سطح سبز (متوسطه رو به بالا): آموزش های سطح متوسطه، از لحاظ گستردگی، از آموزش های سطح آبی(مقدماتی) بیشتر و وسیع تر هستند. سطح سبز شامل این دسته از آموزش ها می شود:

 

پشتیبانی میهن انگلیش :)