معرفی what در زبان انگلیسی

معرفی یک کاربرد ساده از What در زبان انگلیسی

رایگان

زمان حال کامل در گرامر زبان انگلیسی – Present Perfect

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت 6

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن Rango (رنگو)

آموزش زبان انگلیسی با فیلم – At the morgue – قسمت دوم: توضیحات

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با فیلم: INTRO: At the morgue

گرامر مقدماتی: حالت منفی فعل های Be

گرامر مقدماتی زبان انگلیسی: فعل های Be – قسمت اول

English Listening: International Space Station

تفاوت بین Raise و Rise در زبان انگلیسی

رایگان

خواندن بهتر متن های انگلیسی – Better Reading

VIP Podcast #3– Eating in a Buffet

آموزش زبان انگلیسی با سریال The Walking Dead

رایگان

یادگیری زبان انگلیسی با انیمیشن Onward (2020)

پشتیبانی میهن انگلیش :)