آموزش زبان انگلیسی با فیلم

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن The Incredibles

در این جلسه از مجموعه ویدیو های آموزش زبان انگلیسی با فیلم به بررسی تعدادی لغت و نکته مهم موجود در انیمیشن The Incredibles می پردازیم. این سکانکس انتخاب شده، یکی از معروف ترین سکانس های این انیمیشن است که حاوی لغات، اصطلاحات و نکات مناسبی جهت یادگیری می باشد ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن The Incredibles: office

در این جلسه، همانند جلسات قبلی، به بررسی تعدادی لغت و نکته مهم در زبان انگلیسی می پردازیم که در یک سکانس انتخاب شده از انیمیشن The Incredibles می باشد ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت دوم

در ین جلسه، یک سکانکس از سریال تلویزیونی Breaking Bad را انتخاب کرده ایم و به بررسی و یادگیری لغات، اصطلاحات مهم آن می پردازیم. توجه: در این جلسه، همانند جلسه قبلی، به معرفی کامل و ریز به ریز نکات نمی پردازیم و هدف این جلسه، تنها معرفی لغات اصلی ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad

در این جلسه، به یادگیری لغات، اصطلاحات انگلیسی و نکات مهم موجود در یک سکانس انتخاب شده از سریال Breaking Bad می پردازیم ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با سریال Seinfeld – قسمت دوم

در این جلسه از مجموعه ویدیو های آموزش زبان انلگیسی با فیلم و سریال، به صورت کامل، به آموزش نکات، لغات و اصطلاحات موجود در یک سکانکس انتخاب شده از سریال Seinfeld می پردازیم ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با فیلم – Seinfeld

در این جلسه از سری ویدیو های آموزش زبان انگلیسی با فیلم، به برسی نکات موجود در یک کلیپ انتخاب شده از سریال Seinfeld می پردازیم. در این جلسه، سعی کرده ام مدت زمان آموزش زیاد طولانی نباشد و به صورت مختصر به ارائه نکات و توضیحات پرداخته شده است ...
مشاهده آموزش
Loading...
پشتیبانی میهن انگلیش :)