آموزش زبان انگلیسی با فیلم

آموزش زبان انگلیسی با سریال Prison Break

در این ویدیو از مجموعه آموزش های زبان انگلیسی با فیلم و سریال، همانند ویدیو های قبلی، با استفاده از یک سکانس تهیه شده از سریال Prison Break به یادگیری لغات و اصطلاحاتی مهم در زبان انگلیسی می پردازیم ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با فیلم Death Sentence

در این آموزش، با استفاده از یک سکانس انتخاب شده از فیلم Death Sentence (2007) به یادگیری لغات و اصطلاحاتی در زبان انگلیسی می پردازیم ...
مشاهده آموزش

آموزش انگلیسی با سریال Breaking Bad

در این ویدیو، با استفاده از یک سکانس از سریال تلویزیونی Breaking Bad به یادگیری لغات، اصطلاحات و عبارات مهمی در زبان انگلیسی می پردازیم ...
مشاهده آموزش

زبان انگلیسی با انیمیشن لاک پشت های نینجا – English with TMNT

در این آموزش، با استفاده از یک کلیپ انتخاب شده از انیمیشن لاک پشت های نینجا به یادگیری تعدادی لغت، عبارت و نکته مهم در زبان انگلیسی می پردازیم. حتما سعی کنید که نکات موجود در این ویدیو را پس از یادگیری، به کار برده و در موقعیت های مختلف ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با سریال Better Call Saul

آموزش زبان انگلیسی با سریال Better Call Saul از میهن انگلیش: در این جلسه، لغات، اصطلاحات و نکات آموزشی مهم موجود در یک کلیپ تهیه شده از سریال Better Call Saul را مورد بررسی قرار می دهیم ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با فیلم On the Basis

در این جلسه از مجموعه آموزش زبان انگلیسی با فیلم، به بررسی لغات و اصطلاحات نگلیسی و نکات مهم مربوط به تلفظ برخی از لغات و عبارات انگلیسی موجود در این فیلم میپردازیم. تمرکز این جلسه، بیشتر بر روی نکات مهم مربوط به تلفط یا Pronunciation و Connected Speech می ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن The Incredibles

در این جلسه از مجموعه ویدیو های آموزش زبان انگلیسی با فیلم به بررسی تعدادی لغت و نکته مهم موجود در انیمیشن The Incredibles می پردازیم. این سکانکس انتخاب شده، یکی از معروف ترین سکانس های این انیمیشن است که حاوی لغات، اصطلاحات و نکات مناسبی جهت یادگیری می باشد ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن The Incredibles: office

در این جلسه، همانند جلسات قبلی، به بررسی تعدادی لغت و نکته مهم در زبان انگلیسی می پردازیم که در یک سکانس انتخاب شده از انیمیشن The Incredibles می باشد ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت دوم

در ین جلسه، یک سکانکس از سریال تلویزیونی Breaking Bad را انتخاب کرده ایم و به بررسی و یادگیری لغات، اصطلاحات مهم آن می پردازیم. توجه: در این جلسه، همانند جلسه قبلی، به معرفی کامل و ریز به ریز نکات نمی پردازیم و هدف این جلسه، تنها معرفی لغات اصلی ...
مشاهده آموزش

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad

در این جلسه، به یادگیری لغات، اصطلاحات انگلیسی و نکات مهم موجود در یک سکانس انتخاب شده از سریال Breaking Bad می پردازیم ...
مشاهده آموزش
پشتیبانی میهن انگلیش :)