پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 16

جلسه 16 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. در این جلسه، متن انتخاب شده ما درباره شیوع ویروس ابولا در آفریقا می باشد ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط انگلیسی : شماره 15

جلسه 15 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. این جلسه، به ادامه متن قبلی یعنی پاراگراف 14 ام می پردازم. حتما، قبل از تماشای این جلسه، ویدیوی جلسه قبلی را تماشا کنید ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط انگلیسی : شماره 14

جلسه 14 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. این جلسه، درباره کمپانی فیس بوک و گوگل و ابزار هایی است که استفاده می کنند. تهیه و تولید: 31 - اردیبهشت - 1399 ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط انگلیسی : شماره 13

جلسه 13 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. این قسمت، درباره تکنولوژی و کاربرد آن در صنعت درمان است. تهیه و تولید: 27 / فروردین / 1399 ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط انگلیسی : شماره 12

قسمت دوازدهم از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط انگلیسی : شماره 11

جلسه یازدهم از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی ...
مشاهده درس
آموزش خط به خط زبان انگلیسی میهن انگلیش

پاراگراف: آموزش خط به خط انگلیسی : شماره 10

جلسه دهم از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط انگلیسی : شماره 9

در این جلسه، به ادامه جلسات قبل می پردازیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم متن را بررسی می کنیم. حتما قبل از تماشای این جلسه، جلسان قبلی را تماشا کنید: https://mihanenglish.ir/nexus//paragraph-6/ https://mihanenglish.ir/nexus//paragraph-7/ https://mihanenglish.ir/nexus//paragraph-8/ ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط انگلیسی : شماره 8

پاراگراف: آموزش خط به خط انگلیسی : شماره 8 - آموزش لغات و اصطلاحات انگلیسی در ویدیو و متن های کوتاه در این ویدیو، متن درس های شماره 7 و 8 را تکمیل می کنیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را یاد خواهید گرفت. حتما قبل از تماشای این جلسه، دست کم، ویدیو های دو درس قبل را تماشا کنیم تا از پیام، مفهوم و جریان متن اطلاع ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط انگلیسی : شماره 7

در این ویدیو، به ادامه درس قبلی، یعنی پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی شماره 6 می پردازیم و ادامه متن قبلی را مورد بررسی قرار می دهیم. توصیه می کنم پیش از استفاده از این درس، حتما درس قبلی را تماشا کنید ...
مشاهده درس
پشتیبانی میهن انگلیش :)