پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 26

در این جلسه، متنی که مورد بررسی قرار می دهیم، تقریبا شبیه به متن جلسه قبلی یعنی درباره تمرین و ورزش کردن و تاثیر آن بر سلامتی می باشد. الزامی وجود ندارد که برای این جلسه، حتما 2 جلسه قبلی را تماشا کرده باشید اما توصیه می کنیم، قبل از استفاده از این جلسه، به جلسه شماره 24 ام و همچنین جلسه شماره 25 ام مراجعه کنید ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 25

در این جلسه، به ادامه جلسه قبلی می پردازیم و متن جلسه گذشته یعنی جلسه 24 ام را بررسی و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن مرور می کنیم. حتما قبل از تماشای این جلسه، ویدیو جلسه گذشته را تماشا کنید ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 24

در این جلسه، پاراگرافی که بررسی می کنیم، درباره نقش ورزش و تمرین کردن در سلامتی است. متن را می خوانیم و لغات و اصطلاحات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 23

در این جلسه، به ادامه متن جلسه قبلی یعنی درس شماره 22 ام می پردازم و پاراگرافی را مورد بررسی قرار می دهیم که درباره ابر کامپیوتر هاست و لغات، اصطلاحات و نکات مهم را یاد خواهیم گرفت ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 22

در این جلسه پاراگرافی که می خوانیم درباره یکی از ابر کامپیوتر های دنیاست. نام این کامپیوتر Tianhe-2 می باشد و در این جلسه لغات، اصطلاحت و نکات خوبی را یاد می گیریم ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 21

جلسه 21 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. در این جلسه، قطعه متنی که می خوانیم، درباره ربات ها و نحوه کمک آنها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 20

در این جلسه، یک پاراگراف متن درباره اینکه آیا نهنگ ها و وال ها باید شکار شوند می خوانیم. این متن تقریبا مربوط به ویدیو جلسه 19 ام است. بنابراین، توصیه می کنم قبل از استفاده از این جلسه، ویدیو جلسه قبلی یعنی جلسه 19 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف را تماشا کنید ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 19

در این جلسه، قسمتی متن درباره شکار وال ها و نهنگ ها می خوانیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را بررسی می کنیم ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 18

جلسه 18 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. در این جلسه، به قسمت نهایی متن انتخاب شده درباره شیوع ویروس ابولا در آفریقا میپردازم. توصیه می کنم قبل از تماشای این قسمت، حتما جلسات شماره 17 و شماره 16 را تماشا کنید تا با موضوع کلی متن آشنا باشید ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 17

جلسه 17 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. در این جلسه، به ادامه جلسه قبلی یعنی شماره 16 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف می پردازم. حتما توصیه می کنم قبل از تماشای این جلسه، ویدیوی جلسه قبلی را تماشا کنید تا با موضوع کلی متن آشنا باشید ...
مشاهده درس
پشتیبانی میهن انگلیش :)