پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی

پاراگراف – 38 – آموزش خط به خط زبان انگلیسی در متن

آموزش زبان انگلیسی در متن: در این جلسه، یک متن به زبان انگلیسی را مطالعه می کنیم و سپس به بررسی لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن می پردازیم. مقدار متن کار شده در این جلسه کمی بیشتر از متن های ویدیو های قبلی می باشد ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 36

در این جلسه، متنی که میخوانیم، درباره ماشین های انسان نماست. ربات هایی که توسط شرکت Boston Dynamics طراحی و تولید شده اند. همانند جلسات گذشته، متن را می خوانیم و لغات، اصطلاحت و نکات مهم آن را بررسی می کنیم. پس از تماشای ویدیو، به فایل صوتی این درس گوش کنید. توجه داشته باشید که در فایل صوتی متن کامل را می خوانیم و نکات کلی آن را بررسی ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 35

در این جلسه متنی که مورد بررسی قرار می دهیم درباره آغاز فعالیت کالج ها و انجام تست های کرونا می باشد. متن را می خوانیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 34

در این جلسه به بررسی لغات و اصطلاحات مربوط به متنی می پردازیم که درباره شبکه های موبایلی و ارتباط از راه دور است. متن را می خوانیم و لغات و اصطلاحات و همچنین نکات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 33

در این جلسه، به مطالعه قسمتی از یک متن به انگلیسی می پردازیم که درباره نژادی از سگ هاست که به گفته دانشمندان سال ها قبل منقرض شده اند. متن را می خوانیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 32

در این جلسه از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی، قسمتی از یک متن را مورد بررسی قرار می دهیم که درباره وجود حیات در فضا است. همانند جلسات گذشته، متن را می خوانیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 31

در این جلسه از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی، قسمتی از یک متن را مورد بررسی قرار می دهیم که درباره تعلیم و تربیت افسران پلیس و تاثیر تحصیلات بر نوع رفتار آن ها است. همانند جلسات گذشته، متن را می خوانیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 30

در این جلسه از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی، متنی که مورد بررسی قرار می دهیم درباره توربین های بادی می باشد و اینکه چطور این توربین ها باعث مرگ پرندگان می شوند ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 29

در این جلسه، متنی که مورد بررسی قرار می دهیم، درباره بیماری ایدز در آفریقا می باشد. همانند جلسات گذشته، متن را می خوانیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم ...
مشاهده درس

پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی – شماره 27

در این جلسه، درباره استفاده از ربات ها به عنوان گارد های امنیتی می خوانیم و لغات و اصطلاحات مهمی را مورد بررسی قرار می دهیم ...
مشاهده درس
Loading...
پشتیبانی میهن انگلیش :)