آموزش های سطح مقدماتی

در این صفحه آموزش های مناسب برای زبان آموزان سطح مقدماتی را مشاهده می کنید. این آموزش ها به صورت هفتگی بروزرسانی می شوند.

گرامر مقدماتی: زمان حال ساده: ساختن سوال – Present Simple: Questions – قسمت دوم

در این قسمت، به بررسی ساختار و چگونگی ساختن سوالات در زمان حال ساده یا Present Simple در زبان انگلیسی ...
مشاهده این آموزش

گرامر مقدماتی: زمان حال ساده (Simple Present) – قسمت اول

در این ویدیو، برای سطح مقدماتی، یعنی برای زبان آموزانی که سطح آنها در سطح ابتدایی زبان انگلیسی است، زمان ...
مشاهده این آموزش
استفاده از there در زبان انگلیسی

استفاده از کلمه there در زبان انگلیسی (There is / There are)

در این آموزش، به معرفی یکی از مهم ترین کاربرد های استفاده از کلمه there در زبان انگلیسی پرداخته می ...
مشاهده این آموزش

اسم در گرامر انگلیسی (Nouns in English)

در این جلسه، به معرفی اسم در زبان انگلیسی پرداخته می شود. همچنین، دسته بندی برای اسامی در زبان انگلیسی ...
مشاهده این آموزش

معرفی was و were در زبان انگلیسی (to be: was & were)

در این درس، به معرفی was و were در زبان انگلیسی می پردازیم. حتما، قبل از تماشای این ویدیو، درس ...
مشاهده این آموزش

مبحث to be در زبان انگلیسی (قسمت سوم – ساختار جملات سوالی)

در این ویدیو به ساختار جملات سوالی در زبان انگلیسی می پردازیم. برای تماشای این ویدیو، حتما توصیه می شود، ...
مشاهده این آموزش

معرفی This, That, These, Those در زبان انگلیسی

در این درس به معرفی this, that, these, those در زبان انگلیسی می پردازیم و کاربرد و نحوه استفاده صحیح ...
مشاهده این آموزش
معرفی what در زبان انگلیسی

معرفی یک کاربرد ساده از What در زبان انگلیسی

در این آموزش، به معرفی کلمه what در زبان انگلیسی می پردازیم. همچنین، مروری بر مبحث حروف صدادار خواهیم داشت ...
مشاهده این آموزش

گرامر مقدماتی: حالت منفی فعل های Be

در این آموزش، به بررسی حالت و ساختار های منفی فعل های Be یا اصطلاحا to be verbs در زبان ...
مشاهده این آموزش

گرامر مقدماتی زبان انگلیسی: فعل های Be – قسمت اول

در این آموزش، به بررسی فعل های Be یا اصطلاحا to be verbs در زبان انگلیسی می پردازیم. این ویدیو، ...
مشاهده این آموزش
Loading...
پشتیبانی میهن انگلیش :)