Current Status
Not Enrolled
Price
150 هزار تومان
Get Started

در این صفحه، لیست درس ها و آموزش های موجود در این دوره را مشاهده می کنید. در صورتی که این دوره را تهیه کرده اید، می توانید بر روی عنوان هر درس کلیک کرده تا به صفحه اختصاصی آن درس هدایت شوید. برای استفاده از این دوره مدت زمانی بین 25 الی 30 روز در نظر گرفته شده است. بنابراین، مدیریت سرعت یادگیری و پیشرفت شما به خود شما بستگی دارد.

Course Content

باز کردن همه
مقدمه: توضیحات مربوط به استفاده از این دوره آموزشی
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
پشتیبانی میهن انگلیش :)