کاربرد های اصلی will در زبان انگلیسی – قسمت دوم

رایگان

معرفی will و کاربرد آن در گرامر انگلیسی – قسمت اول

رایگان

آموزش انگلیسی با سریال Breaking Bad

رایگان

کاربرد ساختار I was going to در زبان انگلیسی

تفاوت ساختار I’m going to do و I’m doing در زبان انگلیسی

استفاده از Present Simple (زمان حال ساده) برای آینده

تفاوت صفت ها در انگلیسی – Boring یا Bored

حروف اضافه in – on و at در زبان انگلیسی

تفاوت say و tell در زبان انگلیسی

چه زمانی از a – an و the در انگلیسی استفاده کنیم؟

استفاده از a – an – the در زبان انگلیسی

آموزش ملیت ها و اسامی کشور ها در انگلیسی

اصطلاحات مربوط به سلام و احوال پرسی در انگلیسی

معرفی خود به دیگران در زبان انگلیسی

VIP Podcast #2 – A conversation with my professor

VIP Podcast #1 – Getting Ready for work

زبان انگلیسی با انیمیشن لاک پشت های نینجا – English with TMNT

تفاوت I و me در زبان انگلیسی

تفاوت Buy و Purchase در زبان انگلیسی

تفاوت میان must not, should not و do not have to در انگلیسی

پشتیبانی میهن انگلیش :)