رایگان

آموزش زبان انگلیسی با فیلم: INTRO: At the morgue

گرامر مقدماتی: حالت منفی فعل های Be

گرامر مقدماتی زبان انگلیسی: فعل های Be – قسمت اول

English Listening: International Space Station

تفاوت بین Raise و Rise در زبان انگلیسی

رایگان

خواندن بهتر متن های انگلیسی – Better Reading

VIP Podcast #3– Eating in a Buffet

آموزش زبان انگلیسی با سریال The Walking Dead

رایگان

یادگیری زبان انگلیسی با انیمیشن Onward (2020)

Breaking Bad: Are you in danger?

آموزش زبان با سریال Breaking Bad – Are you in danger?

استفاده از can could و be able to در زبان انگلیسی

استفاده از Can, Could و be able to در زبان انگلیسی

رایگان

آموزش زبان انگلیسی با سریال Prison Break

تلفظ زمان گذشته افعال باقاعده در زبان انگلیسی (افعال گذشته ed- دار)

استفاده از فعل های play, go و do برای ورزش ها در انگلیسی

تفاوت will و be going to برای زمان آینده در زبان انگلیسی

حروف اضافه مربوط به فضا و مکان در انگلیسی: under , on top of, between, inside, outside

آموزش زبان انگلیسی با فیلم Death Sentence

کاربرد will در زبان انگلیسی – قسمت سوم

تفاوت they’re, their و there در زبان انگلیسی (تلفظ ها)

کاربرد های اصلی will در زبان انگلیسی – قسمت دوم

پشتیبانی میهن انگلیش :)