در این آموزش به بررسی تفاوت میان will و be going to در زبان انگلیسی برای زمان آینده می پردازیم. در بسیاری از جملات و موقعیت های مختلف، شما ممکن است دیده یا شنیده باشید که از will استفاده شده است. در بسیاری دیگر از موقعیت ها نیز قطعا دیده اید که از be going…

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)