در این جلسه، به تفاوت ساختار های I’m going to do و I’m doing در زبان انگلیسی می پردازیم. پیش از تماشای این جلسه، توصیه می کنیم به تماشای جلسات قبلی بپردازید:  استفاده از زمان حال برای آینده – (Present for the Future) استفاده از زمان حال ساده برای آینده (Present Simple for the Future)…

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)