محتوای این قسمت از درسنامه های صوتی میهن انگلیش درباره مهندسی و ارتباط آن با علوم انسانی است. متن فایل صوتی نیز برای خواندن قرار گرفته است.  …

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)