در این جلسه، به ادامه جلسه قبلی می پردازیم و به نکاتی بیشتر درباره تفاوت Have got و Have در زبان انگلیسی ارائه می کنیم. درس قبلی: تفاوت Have و Have got در زبان انگلیسی – قسمت اول…

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)