در این درس، به تفاوت بین Have got و Have در زبان انگلیسی می پردازیم. قسمت بعدی: تفاوت have و have got در زبان انگلیسی – قسمت دوم…

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)