در این جلسه، یک متن حاوی 8 پاراگراف متن انگلیسی را با هم مورد بررسی قرار می دهیم. به این صورت که ابتدا به صوت انگلیسی آن گوش می کنید. سپس به صورت کلی به نکات مهم و کلمات آن می پردازیم. متن این جلسه، در قالب یک فایل PDF که حاوی توضیحات و نکات…

این آموزش فقط برای اعضای ویژه در دسترس است. وارد حساب کاربری خود شده تا این آموزش را مشاهده کنید. همچنین، می توانید اقدام به ثبت نام کرده یا از آموزش های رایگان دیدن کنید.

ورود به حساب ثبت نام مشاهده آموزش های رایگان

پشتیبانی میهن انگلیش :)