دانلود ویرایش دوم کتاب Speakout Upper Intermediate

تصویر کتاب:
نویسنده/نویسندگان
ناشر:
مجموعه مربوطه

SpeakOut مجموعه ای شش سطحی است که از انتشارات Longman و بر اساس سیستم بریتانیایی طراحی شده است. این مجموعه از سطوح بسیار مقدماتی Srarter تا سطوح پیشرفته Advanced را در بر می گیرد و هدف اصلی آن تمرکز بر روی دو مهارت گفتاری و شنیداری است که می تواند به عنوان یک منبع مناسب برای تقویت این دو مهارت در آزمون آیلتس مورد استفاده قرار گیرد.

این نسخه از کتاب که برای دانلود قرار داده شده است، ویرایش دوم از مجموعه کتاب های Speakout است. کیفیت صفحات این نسخه عالی است.

بروزرسانی: محتویات مربوط به این مجموعه برای دانلود قرار گرفتند.