دانلود کتاب Mastering Skills for the TOEFL iBT

تصویر کتاب:
نویسنده/نویسندگان
ناشر:
دسته بندی:
حجم کتاب :
62.00مگابایت
صفحات:
900صفحه

كتاب Mastering Skills از كتابهايي بشمار مي رود كه نسبتا در بخش Listening و Speaking برتر از كتابهاي ديگر است.مزيت Listening اين كتاب تنوع موضوعي آن مي باشد. بعبارت ديگر Listening هاي كتاب Mastering از نظر موضوعي شباهت زيادي به موضوعات Listening آزمون اصلي تافل دارند .اگرچه سوالات بخش Listening به اندازه سوالات آزمون اصلي تافل چالش برانگيز نيست ولي سرعت Listening ها نسبتا سريع ميباشد. بخش Speaking كتاب Mastering Skills بسيار به معيار هاي آزمون تافل نزديك بوده و ميتوان گفت بهترين كتاب در ميان كتابهاي موجود در اين مهارت است و حتي كتاب دلتا هم از لحاظ رده بندي بعد اين كتاب در زمينه Speaking قرار ميگيرد.
بخش Writing كتاب Mastering Skills بخصوص در مورد بخش Integrated Writing به معيارهاي آزمون تافل بسيار نزديك مي باشد. لازم بذكر است توضيحات اين كتاب در زمينه Writing كافي نمي باشد ولي نمونه سوالات Writing آن بسيار مناسب ميباشند. در مهارت Reading كتاب فوق از نظر محتوا در سطح بالاتري نسبت به كتاب دلتا و در سطح پايين تري نسبت به كتاب Oxford قرار مي گيرد .