دانلود کتاب Delta's Key to the TOEFL Test

تصویر کتاب:
نویسنده/نویسندگان
ناشر:
دسته بندی:
حجم کتاب :
93.00مگابایت
صفحات:
731صفحه

آزمون زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (TOEFL) یک آزمون استاندارد است که مهارت انگلیسی دانش آموزانی را ارزیابی میکند که میخواهند وارد برنامه های دانشگاهی شوند که انگلیسی زبان آموزش است. تافل همچنین یکی از الزامات بسیاری از کارفرمایان است. این آزمون توسط خدمات تست آموزشی (ETS) یک سازمان توسعه آزمون حرفه ای درپرینستون، نیوجرسی آمریکا تولید و اداره میشود.

آزمون تافل مبتنی بر اینترنت (TOEFL iBT) در سال 2005 معرفی شد. این آزمون جایگزین نسخه مبتنی بر کامپیوتر (CBT) و نسخه مبتنی برکاغذ خود (PBT) شد. TOEFL iBT چهار بخش دارد که Reading، Listening، Speaking و Writing را ارزیابی میکند.

  1. در بخش Reading، آزمون دهندگان 3 تا 5 متن را میخوانند و به سوالات مربوطه پاسخ میدهند.
  2. در بخش Listening، آنها به 2 تا 3 مکالمه و 4 تا 6 سخنرانی گوش میدهند و سپس به پرسش ها پاسخ میدهند.
  3. در بخش Speaking، آزمون دهندگان در جواب به 2 پرسش در مورد تجربیات خود و 4 پرسش درمورد متن هایی که در طول امتحان به آنها گوش داده اند و یا خوانده اند،صحبت میکنند.
  4. در بخش Writing، آنها دو تکلیف نوشتاری را تکمیل میکنند. یکی در رابطه با خواندن  یک متن از کتاب و یک سخنرانی و دیگری، یک سوال مقاله در مورد یک موضوع کلی است.

تفاوت عمده TOEFL iBT و نسخه های پیشین:

  • یادداشت برداری در طول آزمون ممنوع است.
  • مهارت های گفتاری ارزیابی میشوند.
  • برخی از تکالیف،مخلوطی از مهارت هایی مثل Reading،Listening و Speaking میباشند.
  • دانش گرامری نه به طور مستقیم بلکه به صورت غیر مستقیم در تمام بخش های آزمون تست میشود.