مجموعه پادکست های ESL Pod

در این صفحه، مجموعه پادکست های ESL Pod را مشاهده می کنید. این پادکست ها برای زبان آموزانی مناسب است که سطح زبانی آنها در حد Pre-Intermediate تا Advanced (یعنی سطح پیش متوسطه تا سطح پیشرفته) باشد.
تا کنون حدودا 1300 قسمت از این پادکست منتشر شده است و هر قسمت از این مجموعه، به موضوع خاصی می پردازد و لغات و عبارات خاصی را پیرامون همان موضوع به شما می آموزد.